ข้อพิพาทคดีทางการแพทย์

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-09-07

ข้อพิพาทคดีทางการแพทย์

ผู้แต่ง : cธวัช จารุศิริกุล

สำนักพิมพ์ : บัณฑิตอักษร

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่: 1


ในปัจจุบันคดีความระหว่างแพทย์กับคนไข้เกิดขึ้นมาก ทั้งการร้องเรียนของคนไข้ต่อผู้บังคับบัญชาแพทย์ ฟ้องร้องเป็นคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมถึงการร้องเรียนต่อแพทย์สภา ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้จากเดิมที่ใกล้ชิดกัน กลายเป็นเกิดความระแวงระหว่างกันไป ฝ่ายคนไข้หากได้รับผลการรักษาไม่เป็นที่พอใจทั้งที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรักษาพยาบาลก็จะเป็นเหมือนจับผิดแพทย์ ส่วนด้านแพทย์ก็จะระแวดระวังในการรักษา จนกลายเป็นสิ่งที่ผู้เขียนขอเรียกว่า "การระวังตัวแบบป้องกันตัวไว้ก่อน" หนังสือ "ข้อพิพาทคดีทางการแพทย์" เล่มนี้ จึงมุ่งอธิบายให้เข้าใจง่ายแก่ผู้อ่านทั่วไปที่อาจไม่ใช่ผู้ศึกษากฎหมาย เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการฟ้องร้องและดำเนินคดีในศาล โดยลำดับการเขียนตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นคดีความ ข้อหาที่เป็นฐานแห่งความรับผิดของแพทย์ ประเด็นที่พิพาทกันในคดี จนถึงคดีสิ้นสุดไปตามลำดับ โดยยกหลักกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องและคำพิพากษาศาลฎีกามีข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ปรับกับหลักกฎหมายเป็นที่ยุติแล้วเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจ.ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ