การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม 1

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-09-07

การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม 1

ผู้แต่ง : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ที่ประเทศไทยกับประเทศเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน การเรียนรู้ภาษาของทั้ง 2 ประเทศก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆ จนในปัจจุบันสถานการณ์การเรียนการสอนภาษาเวียดนามในประเทศไทยพบว่ามีหลากหลายสถาบันที่ จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย แหนังสือที่ใช้ฝึกทักษะที่เป็นภาษาเวียดนามไทยพบว่ายังมีน้อยมาก หนังสือเล่มนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์ 2 มหาวิทยาลัย (ไทยและเวียดนาม) คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งชาติ ฮานอยเวียดนาม เพื่อที่จะผลิตสื่อการสอนที่จะช่วยฝึกทักษะการฟังและการพูดให้กับผู้เรียน หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 10 บท ซึงเป็นบทสนทนาสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ที่ใช้ฝึกฟังและฝึกพูดพร้อมทั้งคำศัพท์และคำอธิบายไวยากรณ์ในแต่ละบทตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ