ศัพท์สันนิษฐาน :ไขศัพท์ย้อนยุคถึงปัจจุบัน

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-09-07

ศัพท์สันนิษฐาน :ไขศัพท์ย้อนยุคถึงปัจจุบัน

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ไชยชมพู

สำนักพิมพ์ : มิตรสุวัณภูมิ

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือ "ศัพท์สันนิษฐาน ไขศัพท์ย้อนยุคถึงปัจจุบัน เล่ม 1" เล่มนี้ ว่าด้วยการสันนิษฐานศัพท์ภาษาไทย ที่ยังพบการใช้มาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังไม่พบการอธิบายถึงศัพท์วิวัฒน์ การเคลื่อนย้ายถ่ายเทหรือหยิบยืมภาษาของชนชาติใดมาสร้างศัพท์ใหม่ หรือกลืนกลายเป็นศัพท์ภาษาไทยและศัพท์ในแต่ละท้องถิ่น โดยอิงตามหลักภาษาศาสตร์ และนิรุกติศาสตร์ โดยศัพท์สันนิษฐานภายในเล่ม เป็นไปตามหลักเกณฑ์เทียบเคียงทางภาษา แม้ว่ายังไม่ถือสรุปเด็ดขาด แต่ถ้าหากยังไม่มีใครยกหลักฐานข้อมูลโต้แย้ง ก็ยังถือเป็นแนวทางอธิบายแก่สังคมแก่อนุชนได้ จึงเหมาะจะมีไว้ในสถาบันการศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษาได้อ่าน เพราะจัดเป็นสันนิษฐานใหม่ล่าสุดตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ