Massage for sports

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-08-19

Massage for sports

ผู้แต่ง : ธนพล มีเดช

สำนักพิมพ์ : พิมพ์ดี

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่: 1


เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการนวดนักกีฬา เริ่มตั้งแต่ประวัติของการนวด ความสัมพันธ์ระหว่างเวชศาสตร์การกีฬากับการนวดทางการกีฬา เทคนิคการนวดนักกีฬาตามหลักสากล ผลที่เกิดขึ้นจากการนวดด้วยเทคนิคต่างๆที่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ และสาระสำคัญเกี่ยวกับการนวดนักกีฬาอีกมากมาย นอกจากนี้ ภาพประกอบภายในหนังสือยังมีการตีพิมพ์เป็นแบบ 4 สีทั้งเล่ม ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ และเห็นถึงรายละเอียดในกราฟ แผนภาพ และภาพประกอบเนื้อหาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น รวมถึงเนื้อกระดาษแบบอาร์ตมันที่มีความทนทานมากกว่ากระดาษปอนด์ทั่วไป นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา ผู้ที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งหมอนวดนักกีฬา รวมถึงบุคลากรทางการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ