สารสื่อประสาทและการประยุกต์

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-08-19

สารสื่อประสาทและการประยุกต์

ผู้แต่ง : cจิณัติตา จิตติวัฒน์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


สารสื่อประสาทเป็นสารเคมีที่หลั่งจากเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำสัญญาณประสาทเพื่อควบคุมการทำงานของเซลล์ประสาท กล้ามเนื้อ ต่อม และอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งหนังสือเรื่องสารสื่อประสาทและการประยุกต์นี้ ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเริ่มตั้งแต่เซลล์ประสาทการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเรื่องการทำงานของสารสื่อประสาทตั้งแต่การจำแนกชนิดของสารสื่อประสาท กลไกการหลั่ง กระบวนการสร้าง การทำลาย รวมถึงตัวรับของสารสื่อประสาทแต่ละชนิดโดยละเอียด ความรู้พื้นฐานเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาทั้งในวิชาสรีรวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ เภสัชวิทยา และพยาธิสรีรวิทยาในทางคลินิก อีกทั้งหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและมีภาพประกอบที่สวยงามช่วยให้มองเห็นภาพการทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้น พร้อมกับยกตัวอย่างการนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างชัดเจนตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ