นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-08-19

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


การสื่อสารเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีส่วนร่วม การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในระดับประเทศ สังคมและชุมชน การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาประชาชนในชุมชนให้เป็น Smart User โดยใช้องค์ความรู้เรื่องการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สื่อมวลชน / สื่อชุมชน และสื่อดิจิทัล เป็นนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน.ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ