Cyber security อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-06-08

Cyber security อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ

ผู้แต่ง : พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

สำนักพิมพ์ : howto

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือเล่มนี้เล่าถึงหายนะทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบทั่วโลก และวิธีระวังตัวง่าย ๆ สำหรับผู้อ่านทุกระดับ รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หากคุณเคยกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเข้าไปในโลกออนไลน์ ตั้งแต่ซื้อสินค้าบริการ โหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ หรืออนุญาติให้เข้าถึงข้อมูลของตน ไปจนถึงผู้ประกอบการที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลผู้คนจำนวนมาก คุณล้วนมีโอกาสตกเป็นเหยื่อและต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์ทั้งสิ้น เพราะภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด อย่าปล่อยให้ใครขโมยข้อมูลของคุณไปใช้ได้ตามใจตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ