สารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-01-15

สารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม

ผู้แต่ง : รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์

สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

ปีพิมพ์ : 2560

พิมพ์ครั้งที่:


"สารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม" เล่มนี้ เพียบพร้อมด้วยเนื้อหาสาระทั้งในส่วนของระบบสารสนเทศตามหน้าที่ของธุรกิจ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ระบบสารสนเทศระหว่างองค์การ และระบบสารสนเทศสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนงานด้านการจัดการและการตัดสินใจ ตลอดจนการจัดความรู้ภายในองค์กรธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจ ตลอดจนบุคคลที่สนใจตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ