การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-11-18

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผู้แต่ง : รัตนะ บัวสนธ์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา” เล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจให้ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ใช้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ในกรณีที่จะพัฒนาตนเองในตำแหน่งเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญชำนาญพิเศษ ตัวอย่างต่าง ๆ ที่ปรากฎในหนังสือนี้จึงอิงกับสิ่งที่เป็นจริงในแวดวงการศึกษาทั้งสิ้น การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับใช้ได้จริงและมีประโยชน์ทางวิชาการจำเป็นต้องใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาที่ถูกต้อง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้นำมาเขียนไว้ทั้งหมดแล้ว เหลืออยู่ที่ผู้อ่านจะนำไปปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของตนเท่านั้นตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ