คำ เครื่องมือช่วยการเขียน

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-11-11

คำ เครื่องมือช่วยการเขียน

ผู้แต่ง : รงค์ ประพันธ์พงศ์

สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

ปีพิมพ์ : 2560

พิมพ์ครั้งที่: 1


การใช้ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางคำเมื่อมีผู้ใช้ผิดบ่อยเข้าก็ทำให้คนจำนวนมากเข้าใจตามว่าถูกต้อง ลักษณะการเขียนบางแบบ เช่น การเขียนเพื่อการโฆษณา ก็ลดทอนความเป็นแบบแผนลงเพื่อดึงดูดความสนใจผู้อ่านและให้สั้นกระชับเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี ท้ายที่สุดแล้วการเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจน ไม่สับสน หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นคู่มือประกอบการเขียนตามหลักภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ