เรื่องเล่าเก็บตกจากห้องเรียนภาษาไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-11-11

เรื่องเล่าเก็บตกจากห้องเรียนภาษาไทย

ผู้แต่ง : ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2560

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือเรื่องเล่าเก็บตกจากห้องเรียนภาษาไทย เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับภาษาไทยที่อ่านสบาย ๆ คลายเครียด แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ให้สาระความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย รวมถึงข้อคิดสะกิดใจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ พร้อมภาพประกอบเหมาะสำหรับครู อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย และผู้สนใจทั่วไปตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ