ฮันส์ เคลเซ่น และทฤษฎีบริสุทธิ์แห่งกฎหมาย

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-11-10

ฮันส์ เคลเซ่น และทฤษฎีบริสุทธิ์แห่งกฎหมาย

ผู้แต่ง : สุรินทร์ สฤษฎ์พงศ์

สำนักพิมพ์ : วิญญูชน

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่:


ฮันส์ เคลเซ่น (Hans Kelsen) เป็นนักคิดนักปรัชญาทางกฎหมายที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งแห่งศตวรรษนี้ เขาเป็นผู้สร้าง “ทฤษฎีบริสุทธิ์แห่งกฎหมาย” (Pure Theory of Law) ขึ้นมาในโลกยุคสมัยปัจจุบัน โดยการนำเอาความเป็นสากลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Universality) มาใช้อธิบายทฤษฎีกฎหมาย (Theory of Law) แทนการอธิบายด้วยความคิดทางการเมืองของระบบใดโดยเฉพาะ (Political Particularism)ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ