กฎหมายสำหรับที่พักและโรงแรมขนาดเล็ก

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-08

กฎหมายสำหรับที่พักและโรงแรมขนาดเล็ก

ผู้แต่ง : วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์

สำนักพิมพ์ : The Boutique King

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่: 1


ปัจจัยแห่งความสําเร็จย่อมมีหลายประการ ตั้งแต่เรื่องของทําเลที่ตั้ง การวางตําแหน่งโรงแรมในทางธุรกิจ การค้นพบลูกค้า การออกแบบ การบริการ การตลาดและการขาย รวมถึงทัศนคติของเจ้าของโครงการที่จะแทรกซึมไปยังทุกอณูของโรงแรม แต่สุดท้ายแล้วมีเพียงปัจจัยสี่ประการที่จะชี้ขาดความสําเร็จในธุรกิจนี้คือ 1.จุดขาย 2.กฎหมาย 3.การเงิน 4.ระบบการจัดการ ปราศจากสี่ข้อนี้ธุรกิจโรงแรมในทุกขนาด ทุกที่ตั้ง และทุกงบประมาณ ไม่มีวันประสบความสําเร็จ และยังใกล้เคียงกับความล้มเหลว เมื่อมีปัจจัยสู่ความสําเร็จย่อมมีปัจจัยสู่ความล้มเหลว และการไม่ทําให้ถูกกฎหมาย ก็คือปัจจัยสู่ความล้มเหลวอันดับหนึ่ง เชื่อว่าคนคนหนึ่งจะมีโรงแรมได้ไม่กี่แห่งในชีวิต สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการวางแผนที่จะทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่วันแรกที่คิดจะทําธุรกิจนี้ เพื่อให้โรงแรมของคุณมีทั้งคุณค่าของการทําสิ่งที่ถูกต้อง และมูลค่าที่จะช่วยให้คุณสามารถออกจากทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเซ้ง การให้เช่าการขาย หรือแม้แต่ส่งมอบธุรกิจที่ถูกกฎหมายให้ลูกหลานได้อย่างสบายใจ การทําโรงแรมให้ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนอาคารประเภทต่างๆ มาทำโรงแรมนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด กฎหมายในปัจจุบันมีความผ่อนปรนเป็นอย่างมากมาย ถ้าพื้นที่ใดมีข้อจํากัด ทําโรงแรมไม่ได้ ก็สามารถทําสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมได้ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดอยู่อย่างครบถ้วน รวมถึงถูกเขียนให้อ่านง่ายตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ