หายป่วยด้วยยาแผนไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-08

หายป่วยด้วยยาแผนไทย

ผู้แต่ง : ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์เฮลท์

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่: 1


น่าแปลกที่ยาไทยกลายเป็นเรื่องที่คนไทยในปัจจุบันไม่คุ้นเคย อาจจะฟังไม่เข้ายุคสมัย แม้แต่ชื่อยายังต้องแปลไทยเป็นไทย แต่เมื่อได้ทําความเข้าใจกลับพบว่า ยาไทยนั้นเกิดมาเพื่อคนไทย และที่สําคัญอีกข้อคือ ยาไทยกําลังเป็นที่สนใจของนานาชาติ หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนความรู้ครบวงจรเกี่ยวกับยาแผนไทย ทําให้รู้ว่าจะป้องกันอาการป่วยได้อย่างไร หากป่วยเล็กน้อยต้องใช้ยาอะไร ถ้าอาการรุนแรงขนาดไหนต้องรีบไปพบแพทย์ ด้วยการอธิบายศัพท์ทางด้านยาให้เข้าใจง่าย นอกจากตัวยาที่ดีแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือความฉลาดทางสุขภาพ อันเป็นกุญแจสําคัญในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองของประชาชน เริ่มต้นจากการเรียนรู้เรื่องราวของยาสามัญประจําบ้านทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย เพราะเป็นยาที่ควรอยู่ใกล้ตัวทุกคนมากที่สุด ไม่สําคัญว่าจะใช้ยาแผนใด สิ่งที่สําคัญคือพฤติกรรมการใช้ยาที่เหมาะสมด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างแท้จริงตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ