ภาษาอังกฤษเพื่อท่องเที่ยว & บันเทิง

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-08

ภาษาอังกฤษเพื่อท่องเที่ยว & บันเทิง

ผู้แต่ง : LiveABC

สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่: 1


ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว&บันเทิง +CD-ROM เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีใหม่ ได้ครบทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ครบครันด้วยคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา ซึ่งอ้างอิงจากบทสนทนาที่มักใช้กันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบันเทิง เช่น การเดินทางโดยเครื่องบิน การเข้าพักในโรงแรม การจับจ่ายใช้สอย การท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ฯลฯ ในเล่มมีคำศัพท์ด้วยภาพมากถึง 44 บท พร้อมบทสนทนา 88 บทสนทนา รวมคำศัพท์ไว้มากกว่า 1,550 คำ พร้อมวลีและประโยคน่ารู้มากมาย ฝึกฟัง-พูด และบันทึกเสียงด้วยโปรแกรมอัจฉริยะใน Interactive CD-ROM/MP3ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ