จิตซึมซาบของเด็ก

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-08

จิตซึมซาบของเด็ก

ผู้แต่ง : มอนเตสซอรี่, มาเรีย

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเด็ก

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่: 1


เชื่อว่าโลกอนาคตเป็นของเด็ก ๆ และเชื่อว่าสันติภาพในโลกเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษา ซึ่งการศึกษาดังกล่าวควรเป็นการศึกษาแบบองค์รวมที่ไม่เพียงพัฒนาด้านจิตใจเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาด้านร่างกายและจิตวิญญาณด้วย โดยการศึกษาจะต้องเริ่มตั้งแต่แรกเกิด เนื่องด้วยการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของเด็กพัฒนามากที่สุดในวัยเยาว์ วัยที่จิตของเด็กซึมซาบได้ดีที่สุดตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ