พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 : (แก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562) (ฉบับปลดล็อกกัญชา) พร้อมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ตัวอย่างคำขอรับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.255

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-08

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 : (แก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562) (ฉบับปลดล็อกกัญชา) พร้อมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ตัวอย่างคำขอรับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.255

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Justice Group

สำนักพิมพ์ : พิมพ์อักษร

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่: 2


ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ตัวอย่างคำขอรับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 และกฎหมายอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง โดยในเล่มได้เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษา และใช้สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ