ข่าวภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย Really easy English news

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-08

ข่าวภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย Really easy English news

ผู้แต่ง : เฟรดริคสัน, เทอรี่ แอล

สำนักพิมพ์ : โพสต์บุ๊กส์

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่: 1


ข่าวสารนับเป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ใกล้ตัว ที่ผู้ฝึกฝนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ช่วยสร้างความคุ้นเคยกับภาษา ช่วยให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกวัน แม้ข่าวสารจะเป็นคลังความรู้ใกล้ตัว แต่มีระดับภาษาที่ใช้แตกต่างกันไป ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ภาษาเขียนที่ทำให้ผู้ศึกษาภาษาอังกฤษในระยะเริ่มต้นนั้นเข้าใจได้ยาก อาจจะสร้างความลำบากในการเรียนรู้ได้เช่นกัน เพราะตระหนักถึงเรื่องนี้ ผู้เขียนจึงได้จัดทำ หนังสือ "Really Easy English News" เล่มนี้ เพื่อจะให้ผู้ที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษ ได้ใช้เป็นบันไดเริ่มต้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านข่าวสาร เพราะหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้หยิบข่าวสารที่มีเนื้อหาน่าสนใจ มาเขียนใหม่ด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย ใช้คำศัพท์ไม่ซับซ้อน พร้อมอธิบายคำศัพท์อย่างละเอียด ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่สนใจศึกษาภาษาอังกฤษได้เข้าใจ และมีกำลังใจในการฝึกฝนต่อไปตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ