ถาม-ตอบ กฎหมายครอบครัว

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-08

ถาม-ตอบ กฎหมายครอบครัว

ผู้แต่ง : รัศฎา เอกบุตร

สำนักพิมพ์ : วิญญูชน

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่: 11


นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ "กฎหมายครอบครัว" ที่สำคัญ ทั้งเรื่องของการหมั้น การสมรส บิดามารดากับบุตร ถ่ายทอดในรูปแบบของคำถามที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน พร้อมแนวคำตอบ อ่านง่าย ช่วยให้เข้าใจกฎหมายครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ