เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-08

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผู้แต่ง : เฉลิม ทองนวล

สำนักพิมพ์ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง

ปีพิมพ์ : 2557

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือ "เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" เล่มนี้ ได้รวบรวมรูปแบบารสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร มาพัฒนาเป็นสื่อต้นแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เตรียมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย เริ่มจากวิธีการพูด การอ่านออกเสียง และการทำกิจกรรมเพื่อการสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษาทุกระดับศึกษานิเทศก์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ