พลังงานทางเลือก

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-08

พลังงานทางเลือก

ผู้แต่ง : สุชาติ สุภาพ

สำนักพิมพ์ : SPS 1999

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่:


หนังสือเรื่องพลังงานทางเลือกนี้เป็นหนังสือที่เน้นองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการนำพลังงานทางเลือกที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ทดแทนพลังงานจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่กำลังจะหมดไปหรือมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเน้นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ