หนังสือตะลุยโจทย์ภาษาจีน 1,500 ข้อ : รวมแนวข้อสอบครบทุกประเด็นที่ไม่พลาดออกสอบ พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-08

หนังสือตะลุยโจทย์ภาษาจีน 1,500 ข้อ : รวมแนวข้อสอบครบทุกประเด็นที่ไม่พลาดออกสอบ พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย

ผู้แต่ง : ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์

สำนักพิมพ์ : สามลดา

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือ "ตะลุยโจทย์ภาษาจีน 1,500 ข้อ" เป็นหนังสือเตรียมสอบ PAT 7.4 (ความถนัดทางภาษาจีน) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้านที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบครบถ้วนในหนึ่งเล่ม หนังสือจำแนกเนื้อหาเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น ไวยากรณ์ คำศัพท์ภาษาจีน สำนวนที่ใช้ ความรู้ทั่วไป เป็นต้น เพื่อให้ศึกษาเองได้สะดวกมากขึ้น ข้อสอบแต่ละข้อมีอธิบายอย่างละเอียด กระชับ และชัดเจน เอื้อแก้ผู้เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยไว้ใช้ศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานแล้วในระดับหนึ่ง และต้องการฝึกฝนทำโจทย์ด้วยตนเองตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ