นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-03

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

ผู้แต่ง : วัชรพล วิบูลยศริน

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2556

พิมพ์ครั้งที่: 1


วงการศึกษาทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะเมื่อผู้สอนเอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของตนเองก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกาามากมาย เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสอนบนเว็บ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้สอนภาษาไทยมองเห็นภาพของการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้และการประเมินนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน.ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ