การจัดการเรียนรู้

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-03

การจัดการเรียนรู้

ผู้แต่ง : กุลิสรา จิตรชญาวณิช

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่: 1


เนื้อหาในหนังสือได้นำเสนอสิ่งที่สำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ สำหรับครู ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสามารถนำไประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเนื้อหาได้สอดแทรกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่าย ซึ่งเชื่อว่าสาระความรู้ทั้งหมดที่ได้นำเสนอคงเป็นประโยชน์หรือแนวทางในการจัดการเรียนรู้อย่างแน่นอน.ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ