พื้นฐานการจัดการการศึกษา

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-03

พื้นฐานการจัดการการศึกษา

ผู้แต่ง : ธีรศักดิ์ (อุปรมัย) อุปไมยอธิชัย

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2560

พิมพ์ครั้งที่: 2


อนาคตประเทศไทยเป็นสิ่งที่ต้องจับตามอง ประเทศชาติต้องอยู่รอดภายใต้เศรษฐกิจที่มีการพลิกผันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ การที่จะทำประการใดก็ตาม หากมีพื้นฐานที่ดี มีความเคารพในสิ่งที่เป็นอยู่ ยอมรับความเป็นปัจจุบันและมองอนาคตภาพพร้อมๆ กับวิ่งหาความเจริญทางจิตใจประเทศชาติถึงจะเป็นประเทศที่พัฒนาได้ในที่สุด ตำราเล่มนี่จะเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นพื้นฐานทางความคิด พื้นฐานทางความเป็นจริง และพื้นฐานความเป็นปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การจัดการศึกษาภายในประเทศที่มีความยั่งยืนและมีความมั่นคงต่อไป.ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ