การสอนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-03

การสอนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์

ผู้แต่ง : พชร สายเพ็ชร์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่: 1


ภาพยนตร์เป็นสื่อที่นอกจากจะมอบความบันเทิงให้แก่ผู้ชมแล้ว ยังมอบความรู้ต่างๆ มากมายให้แก่ผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ภาษาอังกฤษ เหมาะที่จะเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นสื่อที่มีความสมจริง หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ มีเนื้อหาครอบคลุมวิธีการสอน และนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการสอนคำศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียง การสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน แง่มุมทางวัฒนธรรม ภาษาศาสตร์สังคม และการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากภาพยนตร์ เหมาะสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ และบุคคลทั่วไปสามารถนำตัวอย่างไปปรับใช้กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของตนเองได้ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ