ความผิดเกี่ยวกับเพศ ข่มขืนกระทำชำเรา อนาจาร

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-03

ความผิดเกี่ยวกับเพศ ข่มขืนกระทำชำเรา อนาจาร

ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง

สำนักพิมพ์ : นิติธรรม

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่: 1


ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา กระทำชำเราเด็ก อนาจาร และความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ได้มีการแก้ไขกฎหมายตลอดมา เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป บางครั้งก็เป็นการก้าวไกลไปจนเกิดปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการนิยามความหมายของการข่มขืนกระทำชำเรา ในปี 2562 มีการแก้ไขล่าสุดโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนต่อไปตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ