บริการภาพนิ่ง

ถ่ายภาพสี ถ่ายภาพ ภาพติดบัตร Digital Scan ฟิล์ม ผลิตภาพนิ่งทุกประเภท และถ่ายภาพสตูดิโอทั้งภายนและภายนอกสถานที่


บุคลากรบริการภาพนิ่ง


นายธวัชชัย พันธ์จำปา

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

โทร. 1833 tawatchai.p@ubu.ac.th

นางศกุนตลา เกตวงศา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

โทร. 3148 sakuntala.k@ubu.ac.th