ห้องสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์


OAR-ดอกคูณ : Lecture Room

1. โน้ตปุ๊ค สำหรับนำเสนอไฟล์ Power Point ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยายได้ หรือใช้อินทราเน็ตได้

2 .กล้องจับภาพผู้บรรยาย ผู้บรรยายสามารถเลือกรูปแบบนำเสนอเองได้ ว่าช่วงนี้จะให้ผู้เรียน เห็นภาพเฉพาะผู้บรรยาย หรือ ภาพสไลด์ หรือ ทั้งภาพสไลด์และภาพผู้บรรยายในหน้าจอเดียวกันก็ได้

3. ไมค์โครโฟน ชนิดหนีบปกเสื้อ แบบไร้สาย

** ติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ โทร.045*353148 เบอร์ภายใน 3418, 1833 หรือคุณวรพจน์ 089-8458802


จองห้องออนไลน์

OAR-ทองกวาว : VDO Studio Room

1. โน้ตปุ๊ค สำหรับนำเสนอไฟล์ Power Point ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยายได้ หรือใช้อินทราเน็ตได้

2 .กล้องจับภาพผู้บรรยาย ผู้บรรยายสามารถเลือกรูปแบบนำเสนอเองได้ ว่าช่วงนี้จะให้ผู้เรียน เห็นภาพเฉพาะผู้บรรยาย หรือ ภาพสไลด์ หรือ ทั้งภาพสไลด์และภาพผู้บรรยายในหน้าจอเดียวกันก็ได้

3. ไมค์โครโฟน ชนิดหนีบปกเสื้อ แบบไร้สาย

** ติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ โทร.045*353148 เบอร์ภายใน 3418, 1833 หรือคุณวรพจน์ 089-8458802


จองห้องออนไลน์

OAR-ยางนา : OBS Studio Room

1. กล้องบันทึกจับภาพผู้บรรยาย

2. ไมค์โครโฟน พร้อมหูฟัง ใช้ในการบันทึกเสียง

3. โปรแกรม Power Point ใช้ในการเปิดไฟล์ประกอบการสอน

4. โปรแกรมใช้ประกอบการวาดเขียน ด้วยเมาส์

5. แชร์หรือเปิดคลิปจาก Internet ประกอบการสอน

6. Live streaming ไปยัง Facebook หรือ YouTube ของผู้ขอใช้บริการ

** ติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ โทร.045*353148 เบอร์ภายใน 3418, 1833 หรือคุณวรพจน์ 089-8458802


จองห้องออนไลน์