Fri 9 Jun 2023

ว่าง
จองแล้ว
กำลังใช้งาน/หมดเวลาจอง

3D PRINTER

ชั้น 1 อาคาร อาคารข้อมูลท้องถิ่น


พื้นที่การพิมพ์งาน: 220 × 200 × 250 มิลลิเมตร ความละเอียดในการพิมพ์: 0.05 - 0.4 มิลลิเมตร ขนาดเส้นพลาสติกที่ใช้: 1.75 มิลลิเมตร ฐานปริ๊น: แบบ Flex สามารถบิดงอเพื่อเอางานออกได้ ประเภทวัสดุที่รองรับ: เส้นพลาสติก PLA, ABS, ASA, PETG, PLA-CF, PETG-CF

LASER CUTTING MACHINE

ชั้น 1 อาคาร อาคารข้อมูลท้องถิ่น


คำอธิบาย : พื้นที่การทำงาน 51 "x 35" (1300มม. x 900มม.) การทำงานด้วยความเร็วสูง อยู่ที่ 48 IPS (1200มม. / วินาที)
วัสดุที่ใช้ตัด : วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ไม้ไผ่,อะคริลิค, ยาง, กระดาษ

STICKER CUTTING MACHINE

ชั้น 1 อาคาร อาคารข้อมูลท้องถิ่น


เครื่องตัดต่อแบบตั้งโต๊ะรองรับวัสดุสติ๊กเกอร์ประเภทขนาดกว้าง 50-700 มม.