แนะนำแหล่งวารสาร/ebook ฟรีออนไลน์

ลำดับ ชื่อแหล่ง เว็บไซต์
1  Free e-Book  https://www.free-ebooks.net/
2  ศูนย์รวมตำราเรียนที่มากที่สุด  https://bookboon.com/
3  College Open Textbooks มอบตำราเรียนฟรีแก่นักศึกษาทั่วโลก  http://www.collegeopentextbooks.org/
4  Saylor Academy เป็นพื้นที่สำหรับการดาวน์โหลดตำราเรียนต่างๆ ฟรี   https://www.saylor.org/books/
5  ตำราเรียนฟรีโดยมหาวิทยาลัยไรซ์ 'OpenStax College'  https://openstax.org/
6  InTech การันตีด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 61 ล้านบทเรียน  http://www.intechopen.com
7  ศูนย์รวมตำราแพทย์ฟรี 'Freebooks4Doctors'  http://www.freebooks4doctors.com
8  FreeTechBooks คนรักไอทีไม่ควรพลาด  http://www.freetechbooks.com
9  Knowledge unlatched ฐานข้อมูล ebook ฟรี จาก Karger Libri  http://www.knowledgeunlatched.org/ku-collections/ku-books/
10  Free Medical Journals  http://www.freemedicaljournals.com/
11  Electronic Journal "Technical Acoustics"  http://www.ejta.org/
12  EconPapers  https://econpapers.repec.org/
13  Economics Bulletin  http://www.accessecon.com/pubs/EB/
14  Ecology and Society  https://www.ecologyandsociety.org/
15  D-Lib Magazine  http://www.dlib.org/
16  Cornell University  https://arxiv.org/
17  BMC Medical Genetics  https://bmcmedgenet.biomedcentral.com/
18  Biology Direct  https://biologydirect.biomedcentral.com/
19  APS Physics  https://physics.aps.org/
20  AMS  http://www.ams.org/joursearch/
21  NAL Online Catalog - AGRICOLA  https://agricola.nal.usda.gov/
22  AgEcon  https://ageconsearch.umn.edu/
23  HighWire  https://www.highwirepress.com/
24  Hindawi Pub  https://www.hindawi.com/journals/
25  Intech Open  https://www.intechopen.com/
26  Office of Scientific and Technical Information  https://www.osti.gov/
27  J-Stage  https://www.jstage.jst.go.jp/
28  Journal of Artificial Intelligence Reserach  https://www.jair.org/index.php/jair
29  Plant Methods  https://plantmethods.biomedcentral.com/
30  PLOS Journals  https://www.plos.org/
31  Open Science Directory  http://www.opensciencedirectory.net/
32  SciELO  http://www.scielo.br/
33  World Development Report  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2124
34  Theoretical Economics  https://econtheory.org/
35  Theory and Applications of Categories  http://www.tac.mta.ca/tac/
36  Social Science Research Today  https://www.ssrn.com/index.cfm/en/
37  Open Humanities Press  http://www.openhumanitiespress.org/
38  F1000  https://f1000.com/
39  EIFL (Electronic Information for Libraries)  http://www.eifl.net/news/eifl-taylor-francis-agreement-oa-journals-0
40  EBSCO Open Dissertations  https://biblioboard.com/opendissertations/
41  BEALL'S LIST OF PREDATORY JOURNALS AND PUBLISHERS  https://beallslist.weebly.com/
42  AuthorMapper  https://www.authormapper.com/
43  itu-ilibrary  https://www.itu-ilibrary.org/
44  HathiTrust  https://www.hathitrust.org/
45  Google Scholar  https://scholar.google.co.th/
46  Google Book  https://books.google.com/
47  OECD-iLibrary  https://www.oecd-ilibrary.org/